image/svg+xml
image/svg+xml

Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Hk.

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu'na göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) işbirliği ile kurulmuştur. Yollar Türk Milli Komitesi, ülkemizde karayolu çalışmalarına destek olmayı ve ülkemizi karayolu ve karayolu ulaşımı konularında uluslararası platformlarda daha iyi temsil etmeyi amaçlayan bir kuruluştur.
Komite Yönetim Kurulu:
 • Ülkemiz eğitim, araştırma ve uygulama kurumlarına katkıda bulunmak,
 • Eğitim ve öğretimi desteklemek,
 • Bilimin gelişmesine, bilimsel araştırmaların artırılmasına çalışmak,
 • Bilimsel toplantı sayılarının artmasına ve niteliklerinin yükselmesine katkı sağlamak, amacıyla;
Karayolu Mühendisliği ve Ulaştırması konularında, her yıl bir doktora tezine, bir  ve üc bildiri veya makale'ye, "YTMK ÖDÜL YÖNETMELİĞİ'nde belirtilen koşullarla, ödül verilmesini uygun görmüş olup, bu kararını 1998 yılından itibaren uygulamaktadır.
Buna göre; YTMK 2019 yılı ödülleri, Haziran 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında tamamlanmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerinden: bir doktora, bir yüksek lisans tezi ile ulusal - uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış bildirilerden / makalelerden üç tanesine verilecektir.

 • TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Güncel Başvuru Formu Hakkında

 • 3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

 • ERC 2020 Starting Grant ve Synergy Grant Çağrıları Açıldı

 • TÜBİTAK – MSRT (İran) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

 • Sosyal Ekonomi Misyonları "Social Economy Missions" Proje Teklif Çağrısı

 • İlim Yayma Ödülleri

 • Deneyap Uzaktan Öğrenme Platformu Video Senaryo Yarışması

 • TÜBİTAK 2019 Yılı Çağrıları

 • Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Hk.

 • 2. Patentle Türkiye - Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması