image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2018 yılı çağrı metninde güncellemeler yapılmıştır.

    * Rekabet Öncesi Üniversite Sanayi İşbirliği Modelinde; üniversite veya araştırma altyapıları ile teknopark bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile sunulacak projelere ihtisas alanı başına en az 5 öğrenci yerine en az 3 öğrenci olarak değiştirilmiştir (Bknz 2244 Çağrı Metni 4.2.3).

    * Program kapsamında destek karar tarihinden itibaren 4 ay içerisinde proje destek sözleşmesinin imzalanması ve proje kapsamına dahil edilecek bursiyerlerin destek kararının verildiği eğitim öğretim yılını takip eden iki dönem içerisinde belirlenerek doktora programına başlaması gerekmektedir ( Bknz 2244 Çağrı Metni 5.1.1).

    * Özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar ilgili özel sektör kuruluşu ile bursiyer arasında istihdam taahhüttüne ilişkin sözleşme imzalanması gerekmektedir (Bknz. 2244 Çağrı Metni 5.2.16). Bu sürenin sonunda ilgili özel sektör kuruluşu, bursiyeri istihdam etmeyi planlamıyorsa, ilgili bursiyerler istihdam desteğini başka bir özel sektör kuruluşunda kullanabilecektir. Buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır (Bknz 2244 Çağrı Metni 5.2.17).

Güncel çağrı metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

[ http://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi | http://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi ]

 

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte program başvurusu 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Program ile ilgili soruların için [ mailto:bideb2244@tubitak.gov.tr | bideb2244@tubitak.gov.tr ] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

  • [Mariecurie] 2018'in Son Bilgi Gunu: IYTE-Izmir / 2019'un Ilk Bilgi Gunu: Hacettepe Universitesi-Ankara

  • MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2019 Yılı Çağrısı

  • Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları Uluslararası Ortak Çağrısı

  • Türkiye-Danimarka Eurostars Çağrısı Açıldı!

  • Webinar on “How to write a good proposal”

  • Ufuk2020 Programı Karayolu Ulaşım Projeleri Sonuçları Konferansı

  • Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları Bilgi Günü İstanbul'da Düzenlenecek!

  • IFAD ve BAKKA Projeleri Hakkında Bilgi Teatisi

  • Shift2Rail Proje Pazarı Etkinliği

  • Küre Dağları Milli Parkı ve Turizm temalı işbirliği ve koordinasyon toplantısı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü