image/svg+xml
image/svg+xml

Batı Karadeniz Turizm Değerleri Bölge Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Türkiye 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bölge ölçeğinde bir dizi turizm planlama çalışması yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar arasında literatür çalışmaları, odak grup toplantıları, çalıştaylar, derinlemesine görüşmeler, anketler, planlama toplantıları, yatırım rehberleri oluşturulması, Batı Karadeniz turizmi için kurumsal bir yapı oluşturulması gibi başlıklar yer almaktadır.

Bahsi geçen planlama çalışmaları kapsamında 3 Ekim 2018 Çarşamba günü BAKKA'nın evsahipliğinde Zonguldak Dedeman Otelde 'Batı Karadeniz Turizm Değerleri – Bölge Çalıştayı' gerçekleştirilmiştir. BAKKA Genel Sekreter V. Elif Acar'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya Üniversitemizi temsilen PTO Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Diğer Kamu Kurumları Projeleri Koordinasyon Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa ARTAR ve İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hande UYAR OĞUZ katılım sağlamışlardır.

Çalıştayda doğal ve kültürel mirasın korunması, ortak değerler ve potansiyellerin belirlenerek bütüncül turizm projeleri oluşturulması, destinasyon yönetimi kavramının geliştirilmesi, konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin artırılması, hedef kitle ve pazarların tespit edilmesi, etkin tanıtım ve markalaşma çalışmaları yapılması ve bir bölge turizm platformu oluşturulması önerileri sunulmuş ve bu doğrultuda konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında Zonguldak, Karabük, Bartın illerimizin, çevre bölgemizin ve ülkemizin turizmine katkı sunması, son yıllarda ivme kazanan turizm sektöründe bölgeye daha sistematik ve bilimsel bir yaklaşımın kazandırılması beklenmektedir. 

  • [Mariecurie] 2018'in Son Bilgi Gunu: IYTE-Izmir / 2019'un Ilk Bilgi Gunu: Hacettepe Universitesi-Ankara

  • MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2019 Yılı Çağrısı

  • Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları Uluslararası Ortak Çağrısı

  • Türkiye-Danimarka Eurostars Çağrısı Açıldı!

  • Webinar on “How to write a good proposal”

  • Ufuk2020 Programı Karayolu Ulaşım Projeleri Sonuçları Konferansı

  • Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları Bilgi Günü İstanbul'da Düzenlenecek!

  • IFAD ve BAKKA Projeleri Hakkında Bilgi Teatisi

  • Shift2Rail Proje Pazarı Etkinliği

  • Küre Dağları Milli Parkı ve Turizm temalı işbirliği ve koordinasyon toplantısı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü