image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon & Vizyon

Misyon

Bartın Üniversitesinin ulusal ve uluslararası fonlardan etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri zamanında bilgilendirmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, üniversite – sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelerine öncülük etmek, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması amacıyla buluşlarının tespit edilmesi lisanslanabilmesi ve ticarileşmesine destek olmak,  akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin kendi girişimlerini başlatabilmeleri için gerekli bilgi desteği sağlamaktır.

Vizyon

Bartın Üniversitesi akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon  projeleri ile bölge sanayisinin; gücünü bilim ve teknolojiden alarak rekabet gücünün artmasına,  yeni iş alanları ve yeni şirketler açılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.