image/svg+xml
image/svg+xml

Makale Çağrısı

Sinop Üniversitesi bünyesinde hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden ve işlemleri DergiPark üzerinden yürütülen, yılda iki kez matbu olarak yayımlanan SOBİAD, DEALONLİNE atıf dizinlerinde ve İSAM veri tabanlarında yer alan, ULAKBİM ve ASOS indekslerinde değerlendirme süreci devam eden  "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" Ocak-Haziran 2020 7. (yedinci) sayısı için değerli bilim insanlarının Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarıyla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Dergi ile ilgili bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinopusd adresinden ulaşabilirsiniz.