image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK Projeleri Kapsamında Çalışan Bursiyerler (SGK) Hakkında

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde 6676 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1/3/2016 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler "iş kazası ve meslek hastalığı sigortası" yönünden sigortalı sayılmıştır. Bunların sigortalılığı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bursiyer olarak göreve başladıkları tarih itibariyle başlatılacaktır. Bu doğrultuda TÜBİTAK Projeleri kapsamında çalışacak olan bursiyerlerin (herhangi bir kurumda çalışanlar hariç), projenin yürürtüldüğü fakültenin ilgili birimi tarafından "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta" girişinin yapılması gerekmektedir. Sigorta girişi yapılmayan bursiyerlerin burs ödemesi yapılmayacaktır. Daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.