image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:mzahmakiran@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ümit TAYFUN
PTO Genel Koordinatörü
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Temel Bilimler Bölümü
Uzmanlık Alanı:Polimerik Kompozitler, Termoplastikler, Atık Değerlendirme, Yüzey Kimyası, Çoğuz İşleme
e - Posta:utayfun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3827
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KÖSE
Genel Koordinatör Yardımcısı
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Eğitim Bilimleri
e - Posta:neslihankose@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜLER
Genel Koordinatör Yardımcısı / TÜBİTAK Projeleri Koordinasyon Birimi Sormlusu
Birim: Eğitim Fakültesi
Bölüm:Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta:bguler@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 3218
Öğr. Görevlisi Dr. Erkan AKSOY
PTO Genel Koordinatör Yardımcısı
Birim: PTO Genel Koordinatörlüğü
Bölüm:Patent Koordinasyon Birimi
e - Posta:eaksoy@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00