image/svg+xml
image/svg+xml

Yönetim

Prof. Dr. Mehmet Mustafa ARAL
Genel Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yardımcısı
Birim:Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
e - Posta:mustafaaral@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / #
Prof. Dr. Bülent KAYGIN
Genel Koordinatör / Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
Birim: Orman Fakültesi
Bölüm:Orman Endüstri Mühendisliği
e - Posta:bkaygin@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 50 88
Öğr. Görevlisi Neslihan KÖSE
Genel Koordinatör Yardımcısı
Birim: Yabancı Diller Yüksekokulu
e - Posta:neslihankose@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 5105
Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜNEŞ
Uluslararası Projeler Koordinasyon Birimi Sorumlusu
Birim:Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
e - Posta:ggunes@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1627
Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Diğer Kamu Kurumları Projeleri Koordinasyon Birimi Sorumlusu
Birim: Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
e - Posta:martar@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 51 20
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak CEYHAN
Patent Koordinasyon Birimi Sorumlusu
Birim:Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği
e - Posta:ebceyhan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1823
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin AKTAN
TÜBİTAK Projeleri Koordinasyon Birimi Sorumlusu
Birim:Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Mekatronik Mühendisliği
e - Posta:maktan@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / #