image/svg+xml
image/svg+xml

PTİ Nedir? Nasıl Ne Zaman ve Kim tarafından Ödenir?

Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla ve Bilim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarlardır.

 

Kanuni dayanağı: 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan hüküm gereği.

Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben Proje bütçesinde rapor dönemine tekabül eden PTİ ödeneği proje hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır.

Proje hesabına aktarılan PTİ’ler yürütücüsünün birime talimatı üzerine birim tarafından yasal kesintieri yapılarak ilgili kişilere topluca ödenir

Gelişme veya Sonuç Raporunun kabune ve kimlere Pverileceğine ilişkin ilgili Grup tarandan  proje yürütücüsüne  yazılı bilgi gönderilir. Proje yürütücüsü bu yazı doğrultusunda, Birime yazılı olarak talimat verir..Talimat yazısı ekine ilgili grup tarafından gönderilen Gelişme/Sonuç raporu kabul yazısı ve ekindeki ilgili rapor dönemine ait PTİ ödemeler listesi tablosunu koyar.