image/svg+xml
image/svg+xml

Mahsup ne zaman yapılacaktır?

             Yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde,

            Yurt dışı alımlarda en geç altı ay içinde,

Seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerde seyahat bitiminden  sonra otuz gün içinde,

(Önceden yapılmış bir programa bağlı olarak ve aralarındaki süre on günü geçmeyecek periyotlar halinde birden fazla yapılan seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.)

Arkeolojik kazı çalışmaları gibi uzun süreli saha çalışmalarında alınan ön ödemeler   altı ay içinde mahsup edilebilir.