image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK Projelerinde Kimler Araştırmacı Olabilir?

Proje yürütücüsü tarafından önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler, TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olarak yer alabilirler. Bu kişilerin;
- Kurum içinden veya dışından olmaları TÜBİTAK projelerinde yer almaları konusunda bir engel teşkil etmemektedir.
- 2547 Sayılı kanuna tabi olmaları veya hiçbir yerde çalışmıyor olmaları gerekmektedir.