image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK Projelerinde Harcırah Ödenebilmesinin Şartları Nelerdir?

Harcırah ödenebilmesi için seyahatin projede öngörülmüş ve gerekli ödeneğinin proje bütçesinde yer alması gerekmektedir. Projede yer alan Kurum personelinin seyahate ilişkin idari izin işlemleri Kurumun uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilir. Proje personeli arasında başka kuruluşun personeli olması halinde, bu kişilerin seyahat için kuruluşundan izin alması kendi sorumluluklarında olup, seyahat harcamalarında bu iznin alınması aranmaz.