image/svg+xml
image/svg+xml

Ar-Ge nedir?

Aşağıda ar-ge faaliyetlerinin  tespitinde zorluk yaşanan sektörlere ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Ar- Ge faaliyetleri ve ar- ge dışında bırakılacak faaliyetlerin neler olabileceğine ilişkin örnekler ve diğer bilgiler aşağıdadır.


AR-GEnin tanımı için 5 kriter:
Ar- ge faaliyetlerinin yanısıra özel arge projelerinin tanımlanması amacıyla belirlenen 5 ana kritere aşağıda yer verilmiştir.
1) Yenilikçi olması: Faaliyetin Ar-Ge olarak tanımlanması için piyasada kullanılmamış olması ve sektör için yeni bulgular içermesi gerekmektedir. Kopyalanan, taklit edilen, tersine mühendislik ile bilginin elde edildiği faaliyetler Ar-Ge kapsamına girmez.
Yeni ürünlerin veya süreçlerin tasarımı ile ilgili yeni kavram ve fikirlerin gelişimini hedefleyen deneysel geliştirme projeleri Ar-Ge kapsamındadır. Örneğin, bilimsel literatürde üretilmesi mümkün olmayan bir molekülün elde edilmesine imkân veren kimyasal bir tepkimenin sistematik testinin dokümantasyonu da Ar-Ge sayılır.
2) Yaratıcı olması: Bir Ar-Ge projesi mevcut bilginin geliştirilmesi için yeni tanım ve fikirlerin üretilmesini amaçlar. Bu üretim için insan faktörü ön planda olmalıdır. Diğer kriterler ile birlikte bir projede araştırmacı personelin bulunması bu kriterin sağlanmasında önemli bir unsurdur.
3) Nihai çıktıdaki belirsizlik: Genel olarak Ar-Ge faaliyetinde beklenen sonuçlara ulaşmak için gerekli olan harcama, zaman vb. unsurlar bilinmemektedir. Bazı durumlarda elde edilmek istenen sonuçlara beklenenden daha kısa bir sürede veya daha az bir maliyetle de ulaşılabilmektedir.
4) Bütçeli ve planlı olması (sistematik): Ar-Ge ile projedeki belirli ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan hedefler, finansman ve insan kaynaklarına ilişkin kalemler kayıt altına alınmaktadır.
5) Sonuçlarının tekrardan üretilebilmesine imkân tanıması: Bir Ar-Ge projesi yeni bilgi transferine ve sonuçlarının diğer araştırmacılar tarafından projelerinde kullanılabilmesine imkân vermelidir. Elde edilen sonuçlar olumsuz olabilir ya da amacına ulaşmayabilir fakat Ar-Ge'nin amacı mevcut bilgi birikiminin artırılmasıdır.  
Ne Ar-Ge' dir?
- Yeni ya da iyileştirilmiş ürün ya da süreçler için prototip geliştirme
- Ar-Ge projesine doğrudan bağlı endüstriyel tasarım ve çizim
- Yeni ya da iyileştirilmiş ürün ya da süreçler için prototip  geliştirilmesiyle doğrudan ilişkili sınai mühendisliği
- Bir yenilik unsuru içeren yazılım geliştirme