image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon & Vizyon


Misyon:
Bartın Üniversitesinin ulusal ve uluslararası fonlardan etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri zamanında bilgilendirmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, üniversite – sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelerine öncülük etmek, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması amacıyla buluşlarının tespit edilmesi lisanslanabilmesi ve ticarileşmesine destek olmak, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin kendi girişimlerini başlatabilmeleri için gerekli bilgi ve desteği sağlamaktır.
 


Vizyon:
Bartın Üniversitesi akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon projeleri ile bölge sanayisinin; gücünü bilim ve teknolojiden alarak rekabet gücünün artmasına, yeni iş alanları ve yeni şirketler açılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.


Temel Değerlerimiz:

Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü Bartın Üniversitesi'nin temel değerleri olan; 

 • İnsana ve doğaya saygıyı,
 • Hakkaniyeti,
 • Hoşgörüyü,
 • Etik değerlere bağlılığı,
 • Katılımcılığı,
 • Şeffaflığı,
 • Hesap verebilirliği,
 • Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
 • Sosyal sorumluluğu,
 • Girişimciliği,
 • Evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara uymayı  ilke edinmiştir.