image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK Proje Başvurusu Kabul Edildikten Sonraki İşleyiş Süreci Nelerdir?

Proje başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildikten sonra;
1) TÜBİTAK tarafından proje bütçesi belirlenecek ve ödeneklerin transferi için Yürütücünün dilekçesi ile Kurumumuzca  IBAN numarası açtırılacaktır. Projeye ilişkin tüm transferler bu hesap numarasından yapılacaktır.(İlgili dilekçe örneği web sayfamız formlar kısmında mevcuttur)
2) Proje Yürütücüsü, (TÜBİTAK mevzuatına göre) gerçekleştirme görevlisi ve proje için gerçekleştirilecek alımlarda muayene kabul komisyonu belirleyerek , imza sirkülerini ilgili birime ulaştıracaktır.(İmza sirkülerine dair formlar web sayfamız formlar kısmında mevcuttur)