image/svg+xml
image/svg+xml

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı

23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Yükseköğretim sisteminin her alanda niteliğin arttırılmasına ve uluslararasılaşmaya yönelik başlattılan çalışmaların bir parçası olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığınca belirlenen alanlarda "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı" kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Mevlana Değişim Programı protokolünün olduğu yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının, 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar proje yürütücülerinin kendi şifreleri ile www.yoksis.yok.gov.tr internet adresi üzerinden girişlerinin yapılması; başvuru çıktılarının ise Üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü aracılığıyla Rektör imzalı üst yazı ekinde en geç 04 Mayıs 2020 tarihine kadar Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığına iletilmelidit. "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı" nın uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 04 Mart 2020 tarihinde uygun bulunmuş olup belirlenen öncelikli alanlar ektedir.