image/svg+xml
image/svg+xml

COSME Programı Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programmc for t'he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. COSME Programı kapsamında "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntrcComp) Uygu lanmaşma Destek Support for the Implementation of the Entrepreneurship Competence Framework” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır,
  • BAKKA Uygulamalı Proje Eğitimi Düzenlendi.

  • TİM-TEB Girişim Evi -TÜBİTAK 1512 BİGG Hibe Desteği Başvuru Çağrısı Açıldı!

  • COST Ulusal Bilgi Günü

  • Bilim ve Toplum Programları Proje Başvuruları Devam Ediyor.

  • Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından “TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi” verildi.

  • Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına, Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.

  • TÜBİTAK - Araştırma Destek Programlarında (ARDEB) Gözlemci Panelist Olmak İster misiniz ?

  • TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005 ve 4007) Proje Başvuruları Başladı.

  • 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Akademisi Eğitimleri

  • TÜBİTAK- Slovenya Araştırma Ajansı(ARRS) İkili İşbirliği Çağrısı