image/svg+xml
image/svg+xml

COSME Programı Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programmc for t'he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur. COSME Programı kapsamında "Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntrcComp) Uygu lanmaşma Destek Support for the Implementation of the Entrepreneurship Competence Framework” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır,
  • İlim Yayma Ödülleri

  • Deneyap Uzaktan Öğrenme Platformu Video Senaryo Yarışması

  • TÜBİTAK 2019 Yılı Çağrıları

  • Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Hk.

  • 2. Patentle Türkiye - Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması

  • Üniversitemiz FSMH Yönergesi Yayınlandı.

  • TÜBİTAK – MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı Açıldı

  • COSME Programı Proje Teklif Çağrısı

  • 2019 İş Planı Ödülü Yarışması

  • 2242 – Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvuruları Devam Ediyor