image/svg+xml
image/svg+xml

[Mariecurie] Marie S. Curie Info Days in Ankara and Istanbul

16 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda; 17 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde, TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile “Marie S. Curie Bilgi Günleri” düzenleniyor.
Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı - Ufuk2020 (Horizon2020) Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak, onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek, mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor.  Alan bu anlamda toplumsal sorunlara da çözümler arıyor.
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek Bilgi Günleri ile MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı, gelecek hedefleri ve 2019-2020 yıllarında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgiler sunulması hedefleniyor.
Bilgi Günleri’nde, Avrupa Komisyonu temsilcilerinin MSCA Bireysel Bursları (IF); Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN); Araştırma-Yenilikçilik Değişim Programı (RISE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında detaylı vereceği bilgilerin yanı sıra hakem gözüyle ve başarılı araştırmacılar gözüyle proje önerilerine bakışa dair sunumlar da gerçekleştirilecektir. Bu sene ayrıca “rekabetçi bir MSCA-IF projesinin” nasıl yazılacağına dair 90 dakikalık bir oturuma da yer verilecektir. Marie Curie Alumni Derneği (MCAA) Türkiye Masası da ilk defa kendi çalışmalarına dair bir sunum gerçekleştirecektir. 
Avrupa Komisyonu tarafından açılan MSCA Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF) çağrısı 11 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruları kabul edeceğinden, Bilgi Günleri’nde proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, MSCA Ulusal İrtibat Noktası Hizmetleri, TÜBİTAK Proje Ön-değerlendirme Destekleri ve EURAXESS Hizmetleri oturumlarına özel olarak yer verilecektir. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerinin MSCA çağrılarından nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.


Ankara Bilgi Günü – TÜBİTAK Başkanlık Binası Mustafa İnan Konferans Salonu – Kavaklıdere
Program için tıklayınız. (Etkinlik dili İngilizce olacaktır.)
Kayıt için tıklayınız.
 
İstanbul Bilgi Günü – Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi
Program için tıklayınız. (Etkinlik dili İngilizce olacaktır.)
Kayıt için tıklayınız.
 
İletişim için:
TÜBİTAK Marie S. Curie Ulusal İrtibat Noktası ile ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Bilgi Günleri’nde tanıtılacak MSCA çağrıları hakkında önbilgi almak için https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie adresini inceleyebilirsiniz.
  • TÜBİTAK (ARDEB) Programlarına Başvuru Süreci Artık Daha Kolay!

  • Üniversitemiz Güdümlü Proje Başvurusu “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi" Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Kabul Edildi.

  • COVID-19'a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler ve Avrupa Çapında Kohort Araştırmaları için Acil Aksiyon Çağrısı Açıldı!

  • Öğrencilere Yönelik ‘Proje Hazırlık ve Uygulama Süreçleri Eğitimi’ Gerçekleştirildi.

  • Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) Açıldı.

  • Akademik Düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi.

  • EIT Kentsel Ulaşım COVID-19 Çağrısı Ön Duyurusu

  • TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

  • 2511 - MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı

  • Türkiye Açık Kaynak Platformu (Açık Kaynak Seminer Programı)