image/svg+xml
image/svg+xml

M-ERA.NET II

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 41 farklı kuruluş katılmaktadır. M-ERA.NET 2 projesinin 2019 yılı çağrısı açılmış ve 1. Aşama proje başvuruları (pre-proposal submission) alınmaya başlanmıştır.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması ve çağrı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması gerekmektedir:

 • Malzeme Mühendisliği ve İşlemede Modelleme (Modeling for Materials Engineering and Processing) 
 • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler (Innovative Surfaces, Coatings and Interfaces) 
 • Yüksek Performanslı Kompozitler (High Performance Composites) 
 • Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials) 
 • İleri Malzeme Bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New Strategies for Advanced Material-Based Technologies in Health Applications)
 • Katmanlı İmalat için Malzemeler (Materials for Additive Manufacturing)

 

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kurum/kuruluşlar tarafından ulusal başvurularınhttp://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye (konsorsiyum yapısı, başvuru koşulları ve prosedürü, proje konuları detayları vb.) aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Ulusal süreç dokümanı için tıklayınız.

M-ERA.NET web-sayfası: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2019

Çağrı Takvimi

M-ERA.NET web sayfasından (https://m-era.net/submission/submission/call-2019) yapılacak 1. Aşama başvurusunun son tarihi 18/06/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12:00
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi 29/06/2019 TSİ 23:59
M-ERA.NET web sayfasından yapılacak 2. Aşama başvurusunun son tarihi 19/11/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12:00
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi 29/11/2019 TSİ 23:59
2. Aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması Şubat 2020

Ortak arama için http://www.nmpteam.com/ adresini kullanabilirsiniz.

 • TÜBİTAK (ARDEB) Programlarına Başvuru Süreci Artık Daha Kolay!

 • Üniversitemiz Güdümlü Proje Başvurusu “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi" Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Kabul Edildi.

 • COVID-19'a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler ve Avrupa Çapında Kohort Araştırmaları için Acil Aksiyon Çağrısı Açıldı!

 • Öğrencilere Yönelik ‘Proje Hazırlık ve Uygulama Süreçleri Eğitimi’ Gerçekleştirildi.

 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) Açıldı.

 • Akademik Düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi Semineri Gerçekleştirildi.

 • EIT Kentsel Ulaşım COVID-19 Çağrısı Ön Duyurusu

 • TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

 • 2511 - MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı

 • Türkiye Açık Kaynak Platformu (Açık Kaynak Seminer Programı)