image/svg+xml
image/svg+xml

Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından “TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi” verildi.

Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedefleyen Üniversitemizde, öğretim elemanlarına proje yazma ve yönetme eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Koordinatörlüğümüz tarafından “TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi” gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından verilen eğitimde, 3 oturum halinde adım adım proje yazma ve yönetme konusunda bilgiler verildi.

Temel kavramlar ve konular anlatıldı
Prof. Dr. Keskin, ilk olarak proje yazımında bilinmesi gereken temel kavramlar ve konulardan bahsederek, araştırmanın planlanmasının önemine vurgu yaptı.

TÜBİTAK projelerinde amaç ve hedefler bölümünden bahseden Prof. Dr. Keskin, “Proje kapsamında konular ilgi, özgün değer, yapılabilirlik, kaynak yeterliliği ve yaygın etki unsurları göz önünde bulundurulmalıdır. Konunun uzun ve kısa olmaması ile zaman planlaması noktasında dikkat edilmelidir. Ayrıca, TÜBİTAK projelerinde hedef ve amaç bölümleri yer alıyor. Amaç, elde edilmek istenen sonucun net bir şekilde anlatımıdır. Hedef ise tanımlanan amaca hizmet etmelidir.” dedi.

Proje veya bilimsel araştırmanın adımları
Prof. Dr. Keskin, yapılacak projenin ekonomiye katkı sağlaması ve insanlığın yararına sunulması konusunda hedeflerle oluşturulması gerektiğinin de altını çizerek, “Literatür taraması veya ön etüt ile projeye başlanmasının yanında, proje çalışmalarında ilk olarak problemin belirlenmesi gerekmektedir. Kaynak taramasının ardından belirlenen araştırma ve analiz yöntemlerinden sonra veriler toplanır, analiz edilir, yorumlanır ve sonuç olarak rapor, yayın ve patente dönüştürülür.” diye konuştu.

Proje önerisinin bölümleri ve yazılması
Araştırmacıların proje hazırlarken içerik konusunda dikkat etmeleri gereken noktalara da değinen Prof. Dr. Keskin, “Projenin konusunu ve belli oranda özgünlüğünü yansıtmalıdır. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Özet (summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatların aktarımıdır. Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Proje önerisi özgün değer taşımalı, farklı ve yeni olmalı, bir eksikliği gidermeli ya da bir soruna çözüm oluşturmalıdır.” şeklinde konuştu.

Projeden beklenen yaygın etki tablosu aktarıldı
Projenin özgün değeri çok yüksek olsa da proje ekibinin bilgi birikimi ve deneyimi eksik ise çalışmanın kabul edilmeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Keskin, projeden beklenen yaygın etki tablosu hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Keskin, “Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği kısa ve net cümlelerle yaygın etki tablosunda belirtilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Beylik cümlelerden kaçınılmalıdır
Proje ya da bilimsel yayınlarda en sık rastlanan hatalardan birinin de ‘beylik cümleler’ olduğunu belirten Prof. Dr. Keskin, “Araştırmacılar çalışmalarını oluştururken net yargı içeren ifadelere yer vermekten kaçınmalıdır. Çalışmalarını şeffaf bir dille sunarak, yargıyı değerlendiricilere bırakmalıdır. Bu nedenle, olabildiğince dürüst olunmalı ve beylik cümleler yazmaktan kaçınılmalıdır.” dedi.

Karşılanan sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedildi
Prof. Dr. Keskin, proje yazma, başvuru ve yürütme aşamalarında karşılanan sorunlardan da bahsederek, çözüm önerilerini ele aldı.

Proje yazma, başvuru yapma, yürütme ve revizyon aşamalarında karşılaşılan sorunlara ayrı ayrı değinen Prof. Dr. Keskin, daha sora katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Eğitimin sonunda Prof. Dr. Keskin’e sunduğu katkılardan dolayı Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
  • Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması

  • BAKKA Kaynak Verimliliği Semineri

  • Ufuk Avrupa Programı Avrupa Ortaklıkları Taslak İçerikleri Yayımlanmaya Başlandı.

  • Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1) Açıldı.

  • Üniversitemizin 2 projesi TÜBİTAK ARDEB Covid-19 kapsamında kabul edildi

  • TÜBİTAK (ARDEB) Programlarına Başvuru Süreci Artık Daha Kolay!

  • Üniversitemiz Güdümlü Proje Başvurusu “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi" Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Kabul Edildi.

  • COVID-19'a Karşı Dijital Teknolojiler, Yapay Zeka, Medikal Ekipman Üretimi, Sosyal Bilimler ve Avrupa Çapında Kohort Araştırmaları için Acil Aksiyon Çağrısı Açıldı!

  • Öğrencilere Yönelik ‘Proje Hazırlık ve Uygulama Süreçleri Eğitimi’ Gerçekleştirildi.

  • Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) Açıldı.