image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz FSMH Yönergesi Yayınlandı.

    Üniversitemiz 02 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/07-03 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Bartın Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi"nin geçici 1. maddesinde "10/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış başvurular için de bu yönerge hükümleri geçerli olduğundan, başvuru ve buluş sahipleri yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde buluş başvuru formunu PTO’ya sunmakla yükümlüdür. Buluş sahibinin bildirimde bulunmaması sebebiyle Üniversite’nin uğrayacağı her türlü hak kaybı ve zarardan buluş sahibi sorumludur." hükmü yer almaktadır.
    Ayrıca, ilgili yönergenin 2. ve 3. maddelerinde "(2) Bu yönerge, Üniversite’den ücretlerinin tamamını veya bir kısmını veya herhangi bir ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri, misafir öğretim üyeleri, tam zamanlı ve yarı zamanlı görevliler ve çalışanlar, öğrenciler (ön lisans, lisans ve lisansüstü) ve araştırmacılar (doktora öncesi ve sonrası) tarafından gerçekleştirilen Üniversite’deki buluşları kapsar. (3) Bu yönerge 10.01.2017 tarihinden itibaren yapılan ve yapılacak olan Fikri ve Sınai mülkiyet hakları başvurularını kapsar." hükümleri yer almaktadır.
    Bu kapsamda üniversitemiz birimlerinde 10/01/2017 tarihinden itibaren buluş başvurusunda bulunan ilgili personelin ekteki"Buluş Bildirim Formu"nu doldurarak PTO Patent Koordinasyon Birimi'ne 31 Mayıs 2019 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. 
  • BAKKA Uygulamalı Proje Eğitimi Düzenlendi.

  • TİM-TEB Girişim Evi -TÜBİTAK 1512 BİGG Hibe Desteği Başvuru Çağrısı Açıldı!

  • COST Ulusal Bilgi Günü

  • Bilim ve Toplum Programları Proje Başvuruları Devam Ediyor.

  • Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından “TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi” verildi.

  • Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına, Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.

  • TÜBİTAK - Araştırma Destek Programlarında (ARDEB) Gözlemci Panelist Olmak İster misiniz ?

  • TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005 ve 4007) Proje Başvuruları Başladı.

  • 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Akademisi Eğitimleri

  • TÜBİTAK- Slovenya Araştırma Ajansı(ARRS) İkili İşbirliği Çağrısı