image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemiz FSMH Yönergesi Yayınlandı.

    Üniversitemiz 02 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/07-03 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Bartın Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi"nin geçici 1. maddesinde "10/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış başvurular için de bu yönerge hükümleri geçerli olduğundan, başvuru ve buluş sahipleri yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde buluş başvuru formunu PTO’ya sunmakla yükümlüdür. Buluş sahibinin bildirimde bulunmaması sebebiyle Üniversite’nin uğrayacağı her türlü hak kaybı ve zarardan buluş sahibi sorumludur." hükmü yer almaktadır.
    Ayrıca, ilgili yönergenin 2. ve 3. maddelerinde "(2) Bu yönerge, Üniversite’den ücretlerinin tamamını veya bir kısmını veya herhangi bir ödeme alıp almadıklarına bakılmaksızın tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri, misafir öğretim üyeleri, tam zamanlı ve yarı zamanlı görevliler ve çalışanlar, öğrenciler (ön lisans, lisans ve lisansüstü) ve araştırmacılar (doktora öncesi ve sonrası) tarafından gerçekleştirilen Üniversite’deki buluşları kapsar. (3) Bu yönerge 10.01.2017 tarihinden itibaren yapılan ve yapılacak olan Fikri ve Sınai mülkiyet hakları başvurularını kapsar." hükümleri yer almaktadır.
    Bu kapsamda üniversitemiz birimlerinde 10/01/2017 tarihinden itibaren buluş başvurusunda bulunan ilgili personelin ekteki"Buluş Bildirim Formu"nu doldurarak PTO Patent Koordinasyon Birimi'ne 31 Mayıs 2019 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. 
  • İlim Yayma Ödülleri

  • Deneyap Uzaktan Öğrenme Platformu Video Senaryo Yarışması

  • TÜBİTAK 2019 Yılı Çağrıları

  • Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Hk.

  • 2. Patentle Türkiye - Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması

  • Üniversitemiz FSMH Yönergesi Yayınlandı.

  • TÜBİTAK – MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı Açıldı

  • COSME Programı Proje Teklif Çağrısı

  • 2019 İş Planı Ödülü Yarışması

  • 2242 – Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Başvuruları Devam Ediyor