image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın TSO Başkanlığı Tez Teşvik Fonu Hakkında


Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında, belirlenen alanlarda tez yazacak ve tez teşvik fonundan yararlanmak üzere başvuruda bulunarak başarılı olan doktora öğrencilerine brüt 8000 TL yüksek lisans öğrencilerine brüt 5000 TL destek sağlanacaktır. Kazanılan Tez Teşvik Fonları aylık brüt 500 TL olarak öğrencilerin kendi hesaplarına yatırılacaktır.
 
BAŞVURU SÜRECİ
Başvuruda bulunacak doktora ve yüksek lisans öğrencileri, danışmanı aracılığıyla UBYS (http://ubys.bartin.edu.tr/TTO/ProjectManagement/ProjeIslem/NewProjectOffice) üzerinden giriş yaparak, tez genel bilgilerini sisteme  (Proje Türü TSO Tez Teşvik Fonu seçilmeli)  işledikten sonra dilekçe ile birlikte aşağıda belirtilen tüm evrakları (eksiksiz olarak) 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü BAP Koordinasyon Birimi (bap@bartin.edu.tr) e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. (Tez Teşvik Fonu kapsamında başvuru yapılabilmesi için, başvurunun son günü (30 Ekim 2020 Cuma günü) itibariyle tez önerisi enstitüye sunulmuş ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmalıdır.)

DESTEKLENECEK TEZ KONULARI

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin;

    - Bartın ilinin de içerisinde yer aldığı ve bünyesi içerisinde oluşacak olan Filyos Endüstri Bölgesine, Filyos Bölgesi ile ilgili olarak "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" teması odaklı çalışmalara,

    -  Filyos Bölgesi özelinde Akıllı Liman, Akıllı Endüstri ve Akıllı Şehir Planlama ve Uygulama temaları odaklı çalışmalara,

    - Bartın sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyo-kültürel hayatına yönelik bilimsel ve/veya teknolojik değer taşıyan bölgesel odaklı "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ana temasında araştırma önerilerini kapsayan, yüksek lisans ve doktora tezlerine teşvik fonu verilecektir.

 
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR
 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 
30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar evrakları eksiksiz olarak alınan başvurular ve e-posta yoluyla iletilen başvuru dosyaları, ön inceleme yapılmak üzere BAP Komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. BAP Komisyonu tarafından başvurusu onaylanan tezler nihai değerlendirme için İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna iletilecek ve teşvik fonu verilecek tezler belirlenecektir. (BAP Komisyonu tarafından onaylanan tezler ile ilgili başvuruda istenen tüm evrakların asılları, başvuru sahibine yapılan bildirimden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde elden veya posta yoluyla BAP Koordinasyon Birimine iletilmelidir.)
 
SONUÇLARIN DUYURULMASI VE TAAHHÜT İMZALAMA AŞAMASI
İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından tez teşvik fonu verilmesi kararlaştırılan tez sahipleri en geç Kasım ayının 3. haftası içerisinde Bartın Üniversitesi ve BAP web sayfalarından ilan edilecektir.
Tez Teşvik Fonu almaya hak kazanan öğrenciler ilanda belirtilecek tarihe kadar, kendilerine iletilecek taahhütnameyi imzalayarak, teşvik fonunun yatırılması için gerekli, kendilerine ait hesap bilgileri ile birlikte Bartın TSO Başkanlığına ileteceklerdir.
Taahhütname imzalayarak hesap bilgilerini ulaştıran öğrencilere en geç Aralık ayının son gününe kadar Tez Teşvik Fonu yatırılacaktır.

ADRES:
Bartın Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi MYO/SHMYO Binası 4. Kat No:405  Merkez/BARTIN
Tel: 0378 223 53 55/56