image/svg+xml
image/svg+xml

2023 Yenilikçilik için İttifaklar Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği’nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı ve Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı’nın (ESC) ülkemizde yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşudur. Bu programlar bünyesindeki projeler başvuruların yapıldığı kuruma göre 2’ye ayrılmakta olup başvuruları Ulusal Ajansa yapılan projeler "ülke merkezli projeler", başvuruları Brüksel' deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (European Education and Culture Executive Agency-EACEA) yapılan projeler ise "merkezi projeler" olarak tanımlanmaktadır.
Merkezi projeler; akademi, özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum gibi çok geniş bir yelpazeden kurum/kuruluşların Avrupa çapında karşılaşılan sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla iş birlikleri kurmalarını destekleyen geniş ölçekli uluslararası projelerdir.
Bu sınıfta yer alan Yenilikçilik İçin İttifaklar projeleri; sektörel veya sektörler arası faaliyetler sonucunda bilgi gelişimini sağlamayı, döngüsel ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş için yeşil becerileri kapsayan mesleki eğitim programlarının tasarımını ve dijital becerileri teşvik ederek yenilikçiliği güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası projelerdir.Bu kapsamda; yükseköğretim kurumları ile sanayi işbirliğini ve bilgi akışını destekleyen projeler ile mobilite-ulaşım-otomotiv, tekstil, yenilenebilir enerji, elektronik, perakende, inşaat, havacılıkve savunma, düşük-karbon enerji yoğun endüstriler, turizm, tarım-gıda, yaratıcı ve kültürel endüstriler, dijital, sosyal ekonomi ve sağlık ekosistemlerine ilişkin hazırlanan projeler desteklenmektedir. Etkileri açısından iş, araştırma ve eğitim dünyasının birlikte çalışmasını öngören bu projelerde proje başına 4 Milyon Avro’yakadar hibe tahsis edilmektedir.
Ulusal Ajans söz konusu projeleri anlatmak ve önceki dönem projelerden tecrübe paylaşımında bulunmak üzere 23 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenleyecektir. Bahsi geçen konuların yükseköğretim kurumlarının çalışma alanları ile örtüşebileceği ve     proje yazma motivasyonuna ve potansiyeline sahip personelin  toplantıya katılımının önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Katılımcıların öncelikle https://bit.ly/İttifaklarKayıt adresi üzerinden kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Bukayıtta verilen eposta adreslerine toplantı bağlantısı ve şifresi iletilecektir.