image/svg+xml
image/svg+xml

ATA Gıda Dergisi "ATA-Food Journal" İsimli Dergi Hk.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yayımlanan ATA Gıda Dergisi "ATA-Food Journal" isimli bilimsel dergi, Gıda Bilimi ve Mühendisliği Araştırmaları "Food Science and Engineering Research" olan yeni ismini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri hiçbir ücret karşılığı olmadan yayımlamayı amaç edinen söz konusu dergi 6 (altı) ayda bir (Ocak-Temmuz) olarak makale kabulüne devam etmekte ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/atafoodj adresinde yayınlanmaktadır.