image/svg+xml
image/svg+xml

COSME "WEgate Platformunun Yönetimi Çağcısı Management of WEgate Platform"

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşlctmclcrin ve KOBİ'lerin Rekabet Edcbilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihindc Brükscl'dc imzalanmış Olup, KOSGEB COSME Programına İlişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın cn üst düzeyc çıkarılmasını teminen, KOSGEB tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır. COSME Programı kapsamında "WEgate Platformunun Yönetimi Çağcısı Management of WEgate Platform" proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.