image/svg+xml
image/svg+xml

I. Uluslararası TEM Öğretmenler Konferansı 28-29 Ağustos 2021 Ürgüp

Avrupa  Birliği  STEM  PD  Net  Projesi  kapsamında  II.  Uluslararası  STEM  Öğretmenler Konferansı  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  ile Uluslararası  STEM  Eğitim  Merkezi  (ICSE)  ve  T.C.  Milli  Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 28-29 Ağustos 2021 tarihinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Turizm Meslek Yüksekokulu salonlarında gerçekleştirilecektir. STEM eğitimi ile ilgili formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek etkinliklerin ve materyallerin  yer alacağı konferansta STEM Eğitimi konularını tartışmak için akademisyenlerin, öğretmenlerin,  araştırmacıların,  lisansüstü  öğrencilerin,  uygulayıcıların  ve  paydaşların  bir  araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Konferansın web sayfasından www.stempd.net/turkcedetaylı bilgilere ulaşabilmektedir