image/svg+xml
image/svg+xml

Kudüs'te Osmanlı İzleri Sempozyumu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi koordinatörlüğünde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Kudüs Üniversitesi işbirliğinde 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Filistin genelinde Osmanlı Dönemi'nin izlerini sürerek bu izlerin etkilerini ve günümüze yansımalarını dini, ilmi, idari, iktisadi, sosyokültürel ve sanatsal boyutlarıyla tespit etmeyi amaçlamakta ve "Kudüs'te Osmanlı İzleri" başlığını taşımakta olan uluslararası online sempozyum düzenlenecektir. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler  https://hacibayram.edu.tr/kudusteosmanli?lang=tr-TR  adresinde yer almaktadır. İlgilenenlere duyurulur.