image/svg+xml
image/svg+xml

UDAP Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

AFAD Başkanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan "Ulusal Deprem Araştırma Programı" (UDAP) ile ülkemizin deprem konusundaki öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik gelişmelere sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı bir yapıya ve uygulamaya aktarılabilen projelere dönüştürerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı ikinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği "Çağrılı" ve Başkanlığımızca kapsamı belirlenmiş olan "Güdümlü" projelerin çağrısı açılmış olup, proje önerileri için son başvuru tarihi 2 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.