image/svg+xml
image/svg+xml

Uluslararası Bursa'da Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu Çağrı Mektubu

Bursa’nın Medeniyet ve İnanç tarihi açısından önemini, geçmişten günümüze inanç turizmi değerlerini ve potansiyelini ortaya koymak, tanıtmak ve paylaşmak amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25-26 Nisan 2023 tarihinde Uluslararası “BURSA’DA MEDENİYET VE İNANÇ TARİHİ SEMPOZYUMU-1”düzenlenecektir.
Sempozyuma davet ile ilgili çağrı mektubu aşağıda yer almaktadır