image/svg+xml
image/svg+xml

"Uluslararası Şehzâde Korkut Sempozyumu" (The Internatıonal Symposıum On Şehzâde Korkud)

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,  Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Antalya İl Müftülüğü ve Türk Akademik Araştırmalar Dergisi (TARR) işbirliğinde "Uluslararası Şehzâde Korkut Sempozyumu" (The Internatıonal Symposıum On Şehzâde Korkud)"nun 13 - 14 Aralık 2019 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmektedir.