image/svg+xml
image/svg+xml

XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde 27-30 Ekim 2021 tarihlerinde ana teması "Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Büyük Veri ve Veri Analitiği" olan "XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"nin düzenlenecektir. Detaylı bilgiye http://congress.eab.org.tr/2021/ adresinden ulaşılabilir.

Araştırma Programları:
1. AB Eğitim Programları
2. Çevre Eğitimi
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
4. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
5. Karakter, Değerler ve Sevgi Eğitimi
6. Din Eğitimi
7. Eğitim Felsefesi
8. Eğitim Politikaları
9. Eğitim Programları ve Öğretim
10. Eğitim Psikolojisi
11. Eğitim Sosyolojisi
12. Eğitim Tarihi
13. Eğitim Teknolojisi
14. Eğitim Yönetimi
15. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
16. Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
17. Fen Bilimleri Eğitimi
18. Güzel Sanatlar Eğitimi
19. Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
20. İlköğretim
21. Matematik Eğitimi
22. Mesleki ve Teknik Eğitim
23. Mühendislik Eğitimi
24. Okul Öncesi Eğitimi
25. Öğretmen Yetiştirme
26. Özel Eğitim
27. Sağlık Eğitimi
28. Sosyal Bilimler Eğitimi
29. Spor Bilimleri Eğitimi
30. Türkçe Eğitimi
31. Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
32. Yabancı Diller Eğitimi
33. Yükseköğretim