image/svg+xml
image/svg+xml

2022 Yılı Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri Hk.

Çevre Vakfı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan "2022 Yılı Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri"nin amacı, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartmak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlamak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmaktır.


Başvuru süreci

2022 yılı içinde biten tezler için ödül başvuruları 01 Mart 2023 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru için;

A) Öğrenci ve danışmanının beraber hazırlayacakları dosyayı aşağıdaki form yardımıyla Çevre Vakfı’na göndermeleri gerekmektedir. Dosya içeriği aşağıda verilmiştir.

Ödül başvuru dosyasında sırasıyla istenen belgeler:

 1. En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır.)
 2. “En Başarılı Tez Ödülü” başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
 3. Tez savunma sınav tutanağı
 4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
 5. Tezin bir kopyası
 6. Tezden türetilen yayınların listesi
  . Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.
  . Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsa DOI numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.
 7. Tezden türetilmiş yayınların birer kopyası.

B) Çevre Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi kişilerin 1. derece akrabaları ile danışmanlığını veya eş danışmanlığını yaptığı kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

C) Aday gösterilen tez 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında tamamlanmış ve enstitüden unvan alınmış olması gerekir.

D) Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı yukarıda (B) maddesinde belirtilen tarih aralığında bitirilmiş tezler için kullanılabilir.


Detayli bilgi  ve başvuru için tıklayınız.
 • Öncelikli Ar-Ge Protez Geliştirme Çağrıları Başvuruya Açılmıştır.

 • Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çağrısı (2023-01)

 • 2022 Yılı Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri Hk.

 • BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödülleri

 • TÜBİTAK ARDEB Destek Programları Tanıtımı ve Yenilikleri Bilgilendirme Toplantısı

 • 11. Kimya Ar-Ge Proje Pazarından Ödül

 • Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK 2209-A kapsamında kabul edilen 164 projesiyle Türkiye 5’incisi oldu.

 • Bartın Üniversitesi (BARÜ) Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü Patent Koordinasyon Birimi tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşen Buluşlar ve Buluş Bildirim Zorunluluğu” adlı seminer gerçekleştirildi.

 • BARÜ V. Ar-Ge Proje Pazarına TÜBİTAK’tan destek