image/svg+xml
image/svg+xml

Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Hk.

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu'na göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) işbirliği ile kurulmuştur. Yollar Türk Milli Komitesi, ülkemizde karayolu çalışmalarına destek olmayı ve ülkemizi karayolu ve karayolu ulaşımı konularında uluslararası platformlarda daha iyi temsil etmeyi amaçlayan bir kuruluştur.
Komite Yönetim Kurulu:
 • Ülkemiz eğitim, araştırma ve uygulama kurumlarına katkıda bulunmak,
 • Eğitim ve öğretimi desteklemek,
 • Bilimin gelişmesine, bilimsel araştırmaların artırılmasına çalışmak,
 • Bilimsel toplantı sayılarının artmasına ve niteliklerinin yükselmesine katkı sağlamak, amacıyla;
Karayolu Mühendisliği ve Ulaştırması konularında, her yıl bir doktora tezine, bir  ve üc bildiri veya makale'ye, "YTMK ÖDÜL YÖNETMELİĞİ'nde belirtilen koşullarla, ödül verilmesini uygun görmüş olup, bu kararını 1998 yılından itibaren uygulamaktadır.
Buna göre; YTMK 2019 yılı ödülleri, Haziran 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında tamamlanmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerinden: bir doktora, bir yüksek lisans tezi ile ulusal - uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış bildirilerden / makalelerden üç tanesine verilecektir.

 • BAKKA Uygulamalı Proje Eğitimi Düzenlendi.

 • TİM-TEB Girişim Evi -TÜBİTAK 1512 BİGG Hibe Desteği Başvuru Çağrısı Açıldı!

 • COST Ulusal Bilgi Günü

 • Bilim ve Toplum Programları Proje Başvuruları Devam Ediyor.

 • Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından “TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi” verildi.

 • Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına, Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.

 • TÜBİTAK - Araştırma Destek Programlarında (ARDEB) Gözlemci Panelist Olmak İster misiniz ?

 • TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005 ve 4007) Proje Başvuruları Başladı.

 • 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Akademisi Eğitimleri

 • TÜBİTAK- Slovenya Araştırma Ajansı(ARRS) İkili İşbirliği Çağrısı