image/svg+xml
image/svg+xml

Sosyal Ekonomi Misyonları "Social Economy Missions" Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB Başkanlığı, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerIendirmesinden sorumludur.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında "Sosyal Ekonomi Misyonları Social Economy Missionsl' proje teklif çağrısı yayınlanmış Olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır. Çağrı kapsamında dört farklı alan belirlenmiştir. Başvuru sahipleri, her teklif yalnızca bir alana yönelik olmak kaydıyla birden fazla teklif sunabilirler.

  • BAKKA Uygulamalı Proje Eğitimi Düzenlendi.

  • TİM-TEB Girişim Evi -TÜBİTAK 1512 BİGG Hibe Desteği Başvuru Çağrısı Açıldı!

  • COST Ulusal Bilgi Günü

  • Bilim ve Toplum Programları Proje Başvuruları Devam Ediyor.

  • Prof. Dr. Mustafa Keskin tarafından “TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi” verildi.

  • Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına, Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.

  • TÜBİTAK - Araştırma Destek Programlarında (ARDEB) Gözlemci Panelist Olmak İster misiniz ?

  • TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004, 4005 ve 4007) Proje Başvuruları Başladı.

  • 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Akademisi Eğitimleri

  • TÜBİTAK- Slovenya Araştırma Ajansı(ARRS) İkili İşbirliği Çağrısı