image/svg+xml
image/svg+xml

Sosyal Ekonomi Misyonları "Social Economy Missions" Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB Başkanlığı, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerIendirmesinden sorumludur.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında "Sosyal Ekonomi Misyonları Social Economy Missionsl' proje teklif çağrısı yayınlanmış Olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır. Çağrı kapsamında dört farklı alan belirlenmiştir. Başvuru sahipleri, her teklif yalnızca bir alana yönelik olmak kaydıyla birden fazla teklif sunabilirler.

  • TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Güncel Başvuru Formu Hakkında

  • 3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

  • ERC 2020 Starting Grant ve Synergy Grant Çağrıları Açıldı

  • TÜBİTAK – MSRT (İran) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

  • Sosyal Ekonomi Misyonları "Social Economy Missions" Proje Teklif Çağrısı

  • İlim Yayma Ödülleri

  • Deneyap Uzaktan Öğrenme Platformu Video Senaryo Yarışması

  • TÜBİTAK 2019 Yılı Çağrıları

  • Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Hk.

  • 2. Patentle Türkiye - Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması