image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK 1001 - Spor Araştırmaları Çağrısı Açıldı

Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye gelebilmek ülkemizin spor alanında ulaşmak istediği temel amaçtır. Güncel toplumsal problemler çerçevesinde, özellikle küresel salgın gibi yalnız ülkemizi değil küresel çapta toplumları derinden etkileyen faktörlerin önemli değişimlere neden olduğu ve tüm bu değişimlerin bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik, çevresel vb. bağlamda birçok sonuç doğurduğu/doğuracağı düşünülmektedir. Spor alanı ve ülkemizin bu alanda ulaşmak istediği amaçlar da doğrudan ve dolaylı olarak tüm bu süreçlerden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Günümüzde, sporun birçok farklı disiplin ile etkileşim içine girmesi nedeniyle spor bilimleri çalışmalarına daha bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşılması ve bu etkileşim ortamında spor ve sporla ilişkili konularda nitelikli bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “Spor Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmıştır. Başvuru sistemi 10 Eylül 2021 tarihinde açılmıştır. Çevrim içi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 12 Kasım 2021 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

  • TÜBİTAK 1001 - Spor Araştırmaları Çağrısı Açıldı

  • Bartın Üniversitesi IV. AR-GE Proje Pazarı

  • TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Araştırma Projeleri Destek Programları 2021 Yılı Çağrısı Açıldı!

  • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı

  • 2556 – Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile 2021 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı.

  • Karabük Üniversitesi Teknokent Etkinlikleri (Online Workshop Serisi)

  • Dijital & Endüstriyel Teknolojiler, Mobilite, Açık İnovasyon Test Merkezleri & M-ERA.NET konularında Proje Pazarı Etkinliği

  • “TÜBİTAK Öğrenci Projelerinde Proje Yönetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi.

  • TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı Eğitimi

  • Yapay Zekâ Konulu Eureka Kümeleri 2. Ortak Çağrısı ve Çevrim İçi Bilgilendirme Günü