image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizin Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) koordinatörlüğünde Türkiye, İspanya ve Avusturya’dan üniversitelerin katılımıyla yürütülen “Speak English MOOC- English Language MOOC to Improve Speaking Skills” adlı projenin kapanış toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) kapsamında gerçekleştirilen proje çalışmaları 3 yıl sürdü. Bartın Üniversitesinin (BARÜ) koordinatörlüğündeki projede ülkemizden Anadolu Üniversitesi, İspanya’dan Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Avusturya’dan Best Institut Fur Berufsbezogene Weiterbildung & Personaltraining GMBH ortak olarak yer aldı.

“Uluslararasılaşma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz”

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ilgili paydaşlarla paylaşılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinlik Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hibrit formatta yapılan toplantının açılış konuşmasını BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran yaptı.

Prof. Dr. Zahmakıran, “Üniversite olarak, hızlı bir değişim içinde olan yükseköğretim alanında uluslararasılaşma ve aynı zamanda kurumlar arası ve disiplinlerarası iş birliğinin öneminin farkındayız. Bu yönde gerçekleştirilen proje hedeflerimize ulaşma ve geleceğimize değer katma noktasında özel bir yerde durmaktadır. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı 3 yıl boyunca gösterdikleri yoğun gayretler dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca bu yönde bizleri teşvik eden yaklaşımları ve katkıları için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen materyaller yurt içi ve yurt dışından paydaşlarla paylaşıldı

Toplantı kapsamında projede yer alan araştırmacılar tarafından projenin çıktıları yerel, ulusal ve uluslararası alandan katılımcılar ile paylaşıldı. Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Köse ile araştırmacılar Arş. Gör. Betül Çimenli ve Anadolu Üniversitesinden Öğr. Gör. İlknur Civan projeyle ilgili bilgiler verdi.

Hibrit olarak gerçekleştirilen etkinlikte BARÜ öğretim üyesi ve Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Kaygın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Doç. Dr. Sedat Akayoğlu, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Ufuk Balaman, Yunanistan’dan Dr. Maria Perifanou, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Donald Staub ve Kanada University of Windsor’dan Dr. Dave Cormier dijitalleşme ve yabancı dil öğretim süreçlerine yönelik çeşitli sunumlarla toplantıya katkı sağladı.
  • BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı Açıldı

  • TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA 2022/2.Dönem Duyuruları Hk.

  • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı

  • 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.

  • Üniversitemizin Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.

  • Üniversitemizin TÜBİTAK kapsamında bir projesi daha kabul edildi

  • 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açılmıştır.

  • TÜBİTAK 2209 Projeleri 2022 Yılı Başvuruları Bilgilendirme Semineri

  • Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEP Destekleri Etkinliği

  • Projeme Nereden Başlamalıyım?