image/svg+xml
image/svg+xml

PTO (UBYS) Proje Bilgi Girişi Hakkında

Tüm proje başvuruları kabul edilsin veya edilmesin bir değer ifade etmektedir. Bildiğiniz üzere kurumdışı destekli proje başvuruları, ilgili (TÜBİTAK, KOSGEB, AB Bakanlığı Ulusal Ajans vb.) kurumlara yapılmaktadır. Bu nedenle Üniversitemiz personelinin sunmuş olduğu proje bilgileri  PTO Genel Koordinatörlüğünce bilinememektedir.   Rektörlüğümüz tarafından dönem dönem  yapılan çalışmalarda da tüm bu proje bilgilerine ihtiyaç duyulduğundan tüm proje bilgilerinin güncel ve doğru bir şekilde teminini kolaylaştırmak amacıyla UBYS  Proje Takibi  sayfasının etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.  

Üniversitemiz kurumsallaşma sürecinde işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için veri takip sisteminin etkin kullanılması önem arz etmektedir. Veri takip sisteminin etkin kullanımı ile kurumsal bir hafıza oluşturularak yapılacak yeni çalışmalar için bir yol haritası çıkarılabilecektir. Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü olarak, Üniversitemiz personelinin akademik gelişim sürecinde önemli bir yer tutan projelerin veri tabanını oluşturarak, personelin proje üretkenliğini arttırmaya yönelik eğitim, toplantı vb. faaliyetler ve ihtiyaca yönelik çalışmalar yapılabilmesi için mevcut durumun tespiti gerekmektedir. Bunun en hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi de Üniversitemiz UBYS sisteminin etkin kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Bu kapsamda bundan sonraki kurumdışı (AB, TÜBİTAK, KOSGEB, BAKKA, Diğer Tüm Kurum ve Kuruluşlar) tüm proje başvurularında, ilgili kuruluşa başvuru yaparken (sonraki süreçte kabul veya red olsa dahi) proje bilgilerinin sisteme işlenmesi zorunlu tutulacak, sisteme işlenmeyen projeler kurum yetkilisi tarafından  imzalanmayacaktır.  Proje başvurusunda bulunacak personelin sıkıntı yaşamaması için belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
 
Daha önce sisteme (UBYS) girilmiş proje bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa UBYS  Proje Takibi  sayfanızdan giriş yapıp gerekli düzeltmeleri yapmanız, eğer bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız da PTO Genel Koordinatörlüğü ile iletişime geçmeniz, ayrıca sisteme girilen proje bilgileri daha sonra değişiklik gösterdiği takdirde sistem üzerinden düzenlemeniz önemle arz/rica olunur.
 
İyi çalışmalar.
 
Proje bilgi girişi yapmak için Tıklayınız.
 (UBYS proje bilgi girişi ile ilgili yardım videosu ve pdf dosyası ektedir.)


* Proje bilgilerinin sisteme girilmemesi öğretim elemanlarının kendi sorumluluğundadır.
 

         Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü
         Tel: 223 53 56 / 53 55
         pto@bartin.edu.tr