image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu Görevleri

Koordinatör başkanlığında  koordinatör yardımıcısı alt birim sorumluları ve tercihen kalite konusunda tecrübeli idari personelden oluşur. Birim Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

Birim kalite komisyonu’nun görevi genel olarak;  Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamaktır.

  • Birimin stratejik planını hazırlamak,
  • Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak,
  • Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
  • Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
  • Kalite Komisyonu üyeleri faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayında Kalite Komisyonuna sunmak,
  • Kalite mevzuatı ve Komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.
 Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört kez olağan toplanır. Bunların dışında başkanın çağrısı ile ayrıca toplanılabilir.